MM – efektívny nástroj, ktorý vás prekvapí a očarí

Myšlienkové mapy / Mind map / Mind mapping alebo cesta ako si zjednodušiť život

Čo to je?

V prvom rade je to úžasný nástroj a keď ho raz skúsite, budete ho používať už na všetko (..priznalo sa mi k tomu viacero ľudí, mňa nevyjímajúc 🙂

Teda vo všeobecnosti, je to vizuálna mapa, ktorá má myšlienku (otázku, pojem) umiestnenú v strede papiera (priestoru), pričom sa od nej odvíjajú vetvy (ako konáre stromu), z čoho každá z nich predstavuje jednu kľúčovú oblasť.

Vetvy sú odlíšené farebne a zväčša sa rozvetvujú do štyroch úrovní. Ako súčasť, mapa využíva aj piktogramy, symboly a obrázky, ktoré vystihujú dané slovo či tému.

Obrázky, farby, organický tvar vetiev slúži k lepšiemu zapamätaniu si súvislosti, to jest, zapájajú pravú hemisféru a kategorizovanie kľúčových pojmov do úrovní aktivizuje ľavú hemisféru mozgu.

Mapa pomáha:

 1. A) zapamätať si a utriediť si informácie,
 2. B) prísť na riešenie určitého problému,
 3. C) zorganizovať si projekt či udalosť
 4. D) utriediť si nápady, myšlienky….

Myšlienkové mapy sú výbornou pomôckou pri dyslexii, keďže neustále zobrazujú všetky informácie a zmenšujú tak riziko straty sledu myšlienok.

Šablóny myšlienkových máp nájdete už čoskoro k stiahnutiu na mojej stránke (tu sa môžete registrovať, aby ste sa určite dozvedeli, keď už budú hotové).

Dávam si záležať na ich vzhľade a funkčnosti. Začlením do nich aj užitočný prvok naviac, ktorým bude vnorený kalendár pre okamžité rozvrhnutie vyplývajúcich úloh a činností.

Navyše, o jednu originálnu mapu, ktorú vytvorím, budete môcť čoskoro súťažiť!

Odkiaľ prišla?

Anglický psychológ Tony Buzan v 70tych rokoch minulého storočia spopularizoval pojem “mind map” (myšlienková mapa), ktorý však nevymyslel on sám. Takéto mapy sa vyskytovali už dávno v našej histórii, najskorší záznam je z 3tieho storočia n.l.

prva mind mapa

Tony Buzan hľadal počas svojich študentských čias ako pridať dynamiku do svojich poznámok a teda sa v nich lepšie vyznať a účinnejšie si zapamätať svoje učivo.

Zistil, že veľkí myslitelia ako Leonardo da Vinci, napríklad, si písali úplne iné poznámky a pracovali s kódmi, obrázkami a spojovacími líniami. Práve toto inšpirovalo Tonyho k vytvoreniu mapy založenej na prirodzenom spôsobe fungovania mozgu.

Prečo ich používať?

 • Ich vzhľad napodobňuje tvar mozgových neurónov a ich vzájomné prepojenie.
 • Spájajú ľavú (vyjadrovanie sa) a pravú (analýza priestoru) hemisféru
 • Pomáhajú myslieť jasnejšie, precíznejšie, hlavne pri komplexnejších témach.
 • Postupuje sa v nich od celku k častiam, ukazujú súvislosti a podporujú predstavivosť /platí v prípade, ak ich kreslíte ručne/

Kde všade mapy využiť?

 • Riešenie problémov jednotlivca či tímu (brainstorming)
 • Ujasnenie si komplikovaných vecí
 • Organizácie práce, cieľov a úloh (jasné stanovenie priorít)
 • Príprava prezentácií (ich celkový koncept)
 • Triedenie informácií logicky, štrukturovane (uľahčuje orientáciu a hľadanie)
 • Poznámky a zoznamy akéhokoľvek typu (nákupné zoznamy, zoznamy položiek, záznamy z mítingov)

Ako ich používať?

 • Môžete ich tvoriť v softvéroch (v platených verziách, alebo verziách zadarmo)
 • Kresliť ručne

Ak sa neviete odpichnúť pri ich tvorbe, stačí, keď sa zameriate na zodpovedanie týchto 6 otázok.

Kto? , Čo? , Prečo? , Kedy? ,  Kde? ,  Ako?

Pravidlá

 • Odporúča sa používať mapu do 4 vrstiev maximálne (to jest vetiev), inak sa môže mapa stať neprehľadnou a teda stratí svoj účel.
 • Nezabudnite si stanoviť cieľ vašej mapy. S akým zámerom ju tvoríte? Máte si niečo zapamätať, utriediť alebo niečo vymyslieť? Podľa toho veďte aj svoje myšlienky a zaznamenávajte si na jednotlivé vetvy hlavné, čiže kľúčové slová.
 • Nemažte svoje myšlienky. Môžu sa rozvinúť do ďalších nápadov, keď príde vhodná doba.
 • Každá vetva by mala obsahovať jedno kľúčové slovo
 • Používajte obrázky a symboly
 • Používajte farby

Počítačový program vs. vlastná tvorba

Pri tvorbe v aplikáciach, je možné tvoriť rýchlo a s množstvom predpripravených elementov. Mapu môžete priebežne meniť podľa potreby. Hotovú mapu si vytlačíte, ak používate softvér, ktorý to dovolí, alebo uložíte na počítač a prípadne vložíte ako obrázok do prezentácie.

 • Počítačové programy – väčšina z nich má aj skušobné verzie, ktoré sú na istý čas zadarmo alebo sú v zjednodušenej verzii (bez možnosti tlačenia, s menším počtom obrázkov, s vnoreným logom…). Najviac obľúbené sú nasledovné:
 1. iCreate  (slovenská verzia, ktorá vychádza z originálneho konceptu iMindMap Tonyho B.)
 2. iMindMap

Zadarmo:

 1. Mindmup
 2. Mindmeister
 3. Freemind

 

 • Kreslená mapa (môj favorit) podporuje kreatívne myslenie, umožňuje vám dostať sa do tzv. flow (úplne sa ponoriť do práce a stratiť pojem o čase), prepája obe hemisféry.
 • Šablóny – ideálne spojenie vyššie uvedeného. Ak nie ste kreatívec, neradi kreslíte či nemáte na to čas, môžete siahnúť po predpripravených šablónach.

Šablóny pripravené podľa tém, sú už farebné, rozložené do 4 úrovní s obrázkami k danej téme. Stačí len začať písať a používať tie vetvy, ktoré potrebujete. Zároveň si môžete zaznačiť vykonanie úloh do vnoreného kalendára pre úplný prehľad.

Môžete ich skladať do rôznych veľkostí a priebežne upravovať a prispôsobovať. Ak nejakú časť vykonáte, jednoducho ju vyjmete a doložíte čistou šablónou, ak treba. Myšlienkové mapy si môžete zakladať a priebežne sa k nim vracať, najmä v prípade ak obsahujú komplexnejšie témy, na ktorých dlhodobejšie robíte.

Mapy sú vizitkou vašej tvorby, vašej práce a výsledkov. Je to pekný a veľmi názorný dôkaz vašej pracovnej aktivity.

Ak nechcete skladovať papiere, mapu si naskenujete a zarchivujte do počítača. Vyskúšajte si niekoľko techník a nájdite si tú vlastnú. Nedržte sa príliš striktne pravidiel, zbytočne by bránili prirodzenému procesu tvorby a zapájaniu sa oboch hemisfér. Pravá hemisféra predstavuje obrázky, farby, dimenzie a celkový obraz. Ľavá dominuje slovám, logike, analyze, číslam a postupnému (to jest sekvenčnému) mysleniu.

Tu môžete vidieť, ako to asi vyzerá, keď tvoríte mapu v online programe.

Tento obrázok som vytvorila v programe imindmap. Skušobná verzia je na 7 dní.

imind map mapa

Canva.com = zatiaľ najlepší, voľne šíriteľný nástroj, ktorý som našla.

canva mind mapa

Obrázok nižšie je výsledkom mojej tvorby v powerpointe, programu MS Office 2013.

Vytváranie máp je o niečo jednoduchšie ako vo Worde, ale stále to nie je ono.

pp mind mapa

Posledný obrázok myšlienkovej mapy je výsledkom môjho prácneho snaženia v MS Word 2013.

Považujem tvorbu v tomto programe za najťažšiu vzhľadom na veľkosť stránky a rôznorodosť tvarov.

word mind mapa

Zhrnutie

Keby by som mala doporučiť najviac prínosný spôsob, bolo by to kreslenie myšlienkových máp v ruke. Čistý papier pred vami vám dáva neobmedzené množstvo tvarov, farieb a línií. Mapu si nakreslíte presne podľa vašej predstavy a zapojíte do práce obe mozgové hemisféry. V prípade, že vám ide aj o vzhľad a neradi kreslíte (čo je určite škoda), navrhujem vám prácu v jednom z online programov (mne najlepšie vyhovoval práve imindmap) alebo siahnúť po predpripravených šablónach, ktoré spájajú pekný vzhľad s vlastnou, aspoň čiastkovou tvorbou.

Dôležité je mať radosť pri tvorení máp.

Pre zaujímavosť

Príbuzná technika = clustering

Clustering je centrovaná asociácia na určitú tému. K centrálne umiestnenej myšlienke sa paprskovito vpisujú sériové rady. Táto metóda vznikla v 70tych rokoch minulého storočia, kedy boli pospájané viaceré poznatky z oblastí fyziológie, psychiatrie a kognitívnej psychológie. Viac o cluster metóde tu: http://www.inflow.cz/asociacni-techniky.

=== použité a odporúčané zdroje ====

http://www.ako-sa-naucit-skor.com/myslienkove-mapy.html
http://www.martinus.sk/?uItem=182011
http://www.martinus.sk/?uItem=182234

www.umeniekreativity.sk/myslienkove-mapy/

Horst Müller, Mind Mapping, 4. Auflage, Czech edition © Grada Publishing, a.s., 2013
http://www.totaltraining.sk/index.php/clanky/detailnejsi-zoznam/9-hemisfery
http://www.wikihow.com/Make-a-Mind-Map

 

Save

Save

Save

email
Jana Osičková
Mojou vášňou je vytváranie rôznorodých zoznamov pre všetko okolo seba. Ukazujem ľuďom ako si prehľadne a zmysluplne zorganizovať svoj čas a úlohy. S plánovačom na mieru, zvládnete všetko za chvíľu. Viac o mne tu >>
 • Ukážka kapitoly pre blogerov

  Naplánujte si úspech pre vaše webové stránky a blogy pomocou kompletných plánovačov a checklistov. Teraz si môžete zadarmo stiahnúť ako ukážku 3 checklisty pre úspešnú komunikáciu s vašimi čitateľmi.

 • Ebook ako návod na vytváranie plánovačov

  Radi plánujete? Máte veľa úloh a cieľov? Ak áno, stiahnite si ebook zadarmo a spravte si vlastné plánovače na mieru!

 • Najnovšie články
 • Pinterest NAJ nástenka