Ochrana osobných údajov

Ďakujem za Vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma Váš záujem. Beriem ochranu Vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre. Ochrana Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú beriem pri mojich obchodných procesoch do úvahy.

Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracúvam v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Na požiadanie Vám moja spoločnosť Ing. Jana Osičková, podľa možnosti, obratom a písomne oznámi, či a aké osobné údaje má o Vás zaznamenané. Pokiaľ by napriek mojim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravím.

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na jana@janaosickova.sk, kde som Vám k dispozícii nielen v prípade žiadostí o informácie ale aj v prípade podnetov a sťažností.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Keď navštívite moje webové stránky, moje webové servery zaznamenávajú štandardným spôsobom IP adresu, ktorá bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a trvanie návštevy. Osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď mi ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, ankiet, vypísania cien alebo na realizáciu zmluvy.

Bezpečnosť

Ing. Jana Osičková prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Moje bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií neustále zlepšujú.

Použitie osobných údajov

Ing. Jana Osičková používa Vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Moji spolupracovníci, agentúry a obchodníci sú z mojej strany viazaní diskrétnosťou.

Možnosť odhlásenia

Chcem Vaše údaje použiť k tomu, aby som Vás mohla informovať o mojich produktoch a službách, prípadne zistiť Váš názor na ne. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná. Pokiaľ by ste s nimi nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohla údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Cookies

Ing. Jana Osičková používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na Váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a zaisteniu vysokej miery užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať k zisteniu, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky. Identifikuje sa len cookies na Vašom počítači.

Používanie cookies môžete deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlásenie predávajúceho: Ing. Jana Osičková sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke infoproduktov sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používam ich k realizácii celého obchodu vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami.

Vaše detailné osobné dáta i údaje o nákupoch sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti Ing. Jana Osičková, IČO 50266829, so sídlom Nejedlého 20, Bratislava ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom IS Marketing a to po dobu odvolania súhlasu.

Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o pripravovaných akciách a ponuke obchodných partnerov.