Značka: Techniky časového manažemntu

Techniky časového manažmentu a plánovania úloh

Paretovo pravidlo 80/20 Paretovo pravidlo je pravidlo, podľa ktorého je možné vynakladať úsilie, čas či peniaze oveľa efektívnejšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Stačí si uvedomiť, že: Menšina správne vybraných činností prinesie väčšinu výsledkov. To jest, 20% správne vybraných činností prinesie až 80% výsledkov. Paretovo pravidlo netreba brať doslovne, pomer môže byť aj...